CBR TussenTijdse Toets

Waarom de CBR tussentijdse-toets


Hieruit volgt een betere slagingskans en krijgt u tips van het CBR. Maar ook kunnen de vrijstellingen verkregen worden door de CBR tussentijdse-toets.

CBR tussentijdse-toets

In de eerste plaats voor wie is de CBR tussentijdse-toets geschikt?

  • Als u uiterlijk 1,5 jaar eerder uw theorie examen auto hebt behaald.
  • Wanneer u alvast wilt wennen aan de examen situatie.
  • Maar ook als u tips wilt van een CBR examinator.
  • Ten slotte als u vrijstelling voor bijzondere verrichtingen wilt verdienen voor uw echte CBR examen.

Leeftijd CBR tussentijdse-toets

Vanaf welke leeftijd mag de CBR tussentijdse-toets dan gedaan worden? De leeftijd van wanneer de CBR tussentijdse-toets gedaan mag worden is 16,5 jaar.


Maar als u slaagt voor uw 18 jaar bent. Dan mag u rijden tot u 18 jaar bent, mits er een coach naast u zit. Bijvoorbeeld uw vader of uw moeder. Hiervoor heeft u een begeleiders pas nodig. Deze kunt u aanvragen bij 2 To Drive. Echter kost de begeleiders pas €35,- euro. Aangezien het alleen voor N.L geld, mag u buiten N.L helemaal niet rijden onder de 18 jaar.

CBR tussentijdse-toets hoe en wat

Wat wordt er vervolgens getoetst tijdens de CBR tussentijdse-toets?

De CBR tussentijdse-toets is immers net een 'echt' praktijk examen. De examinator toetst ten eerste of u veilig en zelfstandig kunt rijden. Ten tweede of u voldoende rekening houdt met andere weggebruikers.

De examinator let bijvoorbeeld op, de beheersing van de auto, evenals het kijk gedrag. Verder of u goed voorrang verleent, inhaalt, in- en uit -voegt. Maar ook het rijden op kruispunten en rotondes. En tenslotte *bijzondere verrichtingen die u dan weer kan vrij spelen voor het praktijk examen.

Als laatste krijgt u na de tussentijdse-toets tips van de examinator. Zo weet u precies wat u nog extra moet oefenen, voordat u echt praktijk examen doet.


*vrijstellingen, kunt u verdienen voor de bijzondere verrichtingen. Dit betekent dat de examinator u hierop niet meer toetst tijdens u eerst volgende CBR praktijk examen. U verdient de vrijstelling 'alleen voor het eerst volgende praktijk examen'. Als u niet slaagt, dan moet u bij uw her examen wel weer de bijzondere verrichtingen doen.

De CBR tussentijdse-toets.


Voor de CBR tussentijdse-toets geldt het zelfde als voor het CBR praktijk examen.

Zorg dat u op tijd aanwezig bent dat zorgt zo voor extra rust zo vlak voor uw tussentijdse-toets.

Bij het CBR willen ze een zo’n goed mogelijk beeld krijgen van u als zelfstandige bestuurder. om u dan weer tips mee te geven voor u CBR praktijk examen. Het grootste deel van de rit van de toets rijd u in opdracht. Dat wil dus zeggen dat er verteld word waar u heen moet rijden. De rest van de CBR tussentijdse-toets kijkt de examinator naar de volgende onderdelen:

Het zelfstandig route rijden bij de tussentijdse-toets

Het zelfstandig route rijden kan dan op verschillende manieren getoetst worden bij de CBR tussentijdse-toets. U weet van te voren alleen niet welke van de 3 manieren uw CBR examinator dan zal gaan kiezen. De instructeur zal u dan dus ook al goed voorbereid hebben op het de CBR tussentijdse-toets. Om op deze 3 manieren goed te kunnen rijden tijdens uw tussentijdse-toets.

Cluster opdracht
Deze opdracht kan het beste vergeleken worden met wanneer u in een onbekende stad rijdt. En daar dan om de weg vraagt aan iemand. Dan zal er ook gezegd worden dat u de eerste rechts moet, en vervolgens bij de derde afslag naar links. Met deze opdracht wordt de situatie dan ook nagespeeld. De CBR examinator zal de opdracht dan 1 of meerdere malen herhalen om te kijken of het duidelijk is. Daarna mag u de opdracht zelfstandig uit gaan voeren. De cluster opdracht kan ook worden aangevuld bijvoorbeeld met borden volgen naar een plaats.

Coördinatie punten
Er kan ook gekozen voor toetsen met het route rijden met coördinatie punten. De CBR examinator kan u dan bijvoorbeeld vragen om zelfstandig naar uw huis, of uw school te rijden. Maar dat kan ook  naar een goed zichtbaar punt zoals hoge kerk toren zijn. Maar wat ook vaak gevraagd word is om vanaf een bepaald punt terug naar het CBR examen centrum te rijden.

Navigatie systeem
Het route rijden met het gebruik van een navigatie systeem. Veel mensen hebben dan ook een navigatie in de auto. Maar ook met het gebruik hiervan moet er veilig gereden kunnen worden.

Bijzondere verrichtingen 

(hier kunt u dan de vrijstellingen op verdienen bij de tussentijdse-toets)

In de rijles hebt u 3 bijzondere verrichtingen geleerd. Hiervan worden er dan 2 getoetst tijdens de CBR tussentijdse-toets. Dit zijn dan ook de verrichtingen waarmee u dan de vrijstelling kan verdienen. Kortom dit zijn dan de 3 bijzondere verrichtingen:

De omkeer opdracht
Hierin geeft de CBR examinator aan dat u uw weg in de omgekeerde richting moet vervolgen. U mag dan zelf bepalen hoe u dit gaat doen! U kan dan kiezen uit een halve draai, een bochtje achteruit of door middel van 3 keer steken. Verder gaat het erom dat u nu zelfstandig voor de meest logische en veilige oplossing kiest.

 De parkeer opdracht
U krijgt de opdracht te parkeren in een straat of op een parkeer terrein. Bijvoorbeeld zo dicht mogelijk bij een bepaald huis nummer of zo dicht mogelijk bij de ingang van de winkel. U mag dan zelf weten op welke wijze u de auto dan parkeert. Ook hier gaat het erom dat u zelfstandig de meest logische en veilige oplossing kiest!

 De stop opdracht
Er wordt u gevraagd te stoppen in de straat. Het is de bedoeling dat u dan zo dicht mogelijk achter een andere auto stopt. En dat u vervolgens weer in een keer veilig weg kan rijden. U mag ook aan de linkerkant van de weg stoppen als er rechts geen plek is.

Gevaar herkenning bij de tussentijdse-toets

Gevaar herkenning is niet alleen een onderdeel van het CBR theorie examen. Maar dus ook van de CBR tussentijdse-toets en praktijk examen! De CBR examinator zal u vragen om even te stoppen aan de kant van de weg. En zal u dan vervolgens vragen waarom u een situatie op uw manier hebt opgelost. Het gaat er dus niet om of u de situaties goed of fout hebt benaderd. Maar waarom en hoe u tot uw keuze bent gekomen.

Milieu bewust rijgedrag bij de tussentijdse-toets

Om het milieu een beetje te speren wordt er van u verwacht dat u zo veel mogelijk  brandstof bespaart. U helpt het milieu door te rijden met een constante snelheid. Maar ook door maximaal gebruik te maken van het rollend vermogen van de auto. Dus op tijd door te schakelen in een hogere versnelling. Verder de auto zo veel mogelijk uit laten rollen in de versnelling waarin u rijdt als u moet stoppen. Maar ook door ver vooruit te kijken kunt u al snel veel besparen. Ook als u langer dan 1 minuut stil denkt te gaan staan word er verwacht dat u de auto uit zet!

Ten slotte is het niet alleen beter voor het milieu, maar spaart u er bovendien ook nog eens mee! Het is dan ook een apart onderdeel bij de beoordeling van uw CBR praktijk examen en de CBR tussentijdse-toets.

Wanneer de tussentijdse-toets

Wanneer wordt de tussentijdse-toets dan gedaan?

Als u zo'n 2/3 van u rijopleiding achter de rug hebt, dan kan u een CBR tussentijdse-toets doen. Dus als u al genoeg 'zelfstandig' rijd. Ook heeft de tussentijdse-toets het voordeel dat u weet wat er van u verwacht word. Als gevolg daarvan zou het wat ontspannender voor u kunnen zijn.

Volgt u ons nu dan ook online? Of deelt u ons met iemand die ook wel les zou willen.