Snorfiets naar de rijbaan

Snorfiets naar de rijbaan vanaf 1 juli

25-06-2018 | Gemeenten hebben vanaf 1 juli de vrijheid om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen. Eind vorig jaar gaf de Tweede Kamer daarvoor een akkoord. De Kamer heeft hiermee ingestemd mede dankzij verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat de verkeersveiligheid wordt bevorderd. Toch lopen de meningen nog steeds uiteen. RAI Vereniging claimt onlangs dat het juist de verkeersONveiligheid bevorderd. Ze verwijzen naar een wetenschappelijk onderzoek van het SWOV.

Snorfiets onderzoek SWOV

SWOV stelde vorig jaar in een onderzoek vast dat een verplaatsing alleen veilig kan als de snelheidsverschillen kleiner worden. Zoals de snelheidsverschillen tussen andere voertuigen op de rijbaan en de snorfiets. Alleen zijn wegen waarop 30 kilometer per uur gereden mag worden geschikt, aldus SWOV. Doordat een snorfiets niet harder kan en mag dan 25 kilometer per uur.

MaatregelZiekenhuisopnamenSpoedeisende hulpTotaal
Geen maatregel71618689
Helmdraagplicht-12-20-32
Maatregel SOR (inclusief helm)-5-48-53
Modal shift [i]-18-158-176
Totaal effect (reductie)-35-226-261

Geschat effect van maatregelen op verschillende groepen slachtoffers van snorfiets­ongevallen in Amsterdam (aantallen per jaar).

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat hiermee als eerste experimenteren. En wil de maatregel vanaf begin 2019 van start laten gaan. Het gaat het nu nog zeker wel een half jaar duren. Voordat in Amsterdam de voertuigen ook echt op de rijbaan zullen rijden. Dat komt doordat er nog een zogeheten gemeentelijk verkeersbesluit, met een hoop deelbesluiten, genomen moet worden. Als het dan zo ver is dan komt het college van B en W. Die dan weer per verkeerssituatie bepalen of snorfietsen op dat deel de weg op moeten.

Verder steeg het aantal snorfietsen op het fietspad van 304.816 in 2007 naar 680.563 in 2017. De gemeenten zien dan ook een goed alternatief in de e-bike voor de snorfiets. Die net als de snorfiets ook niet harder kan en mag dan 25 km/uur.

Helmplicht voor de snorfiets

Toevoeging van achtste lid aan artikel 5 RVV.
Door de toevoeging gaat daarmee de plaats op de weg en de verplichting daartoe voor snorfietsers veranderen. In plaats van het verplichte fietspad gebruik te maken moeten de snorfietsers van de rijbaan gebruik maken. Als dit door het bevoegd gezag bij verkeersbesluit is bepaald en met een onderbord duidelijk is gemaakt.

Daar waar de snorfietser naar de rijbaan moet, is de snorfietser ook verplicht een helm te dragen.
De snorfietser komt dan terecht in een situatie, met sneller rijdend verkeer, dan op een verplicht fietspad. Het gewijzigde artikel 60, tweede lid, onder a RVV koppelt daaraan een verplichting voor de snorfietser. De verplichting is dan voor snorfietsers om in die situatie een helm te dragen.

Milieudefensie

Milieudefensie ziet dan ook graag dat alle gemeentes volgen. En dat uiteindelijk alle snorfietsen vervangen worden door een veel schonere elektrische varianten. Zoals bijvoorbeeld de e-bike, of natuurlijk gewoon de fiets. Als meer wordt ingezet op duurzaam verkeer zoals fietsen, wandelen en OV, kunnen we in de toekomst allemaal in duurzame en gezonde steden wonen.

Comments are closed.