file parkeren

file parkeren

Bij file parkeren als bijzondere verrichting moet je het overige verkeer voor laten gaan. Kijk eerst voordat je besluit om te gaan parkeren of het wel mag en/of kan.
De verrichting word uitgevoerd met de slippende koppeling en de overpak methode.

Doelstelling van deze bijzondere verrichting is dat je dicht Achter een auto parkeert en niet te veel uitsteekt! Ook de banden mogen niet langs de stoeprand schuren. Verder let je continu op het overige verkeer, het moet natuurlijk wel veilig blijven. Maar ook let je op de doorstroming, hinder het overige verkeer zo min mogelijk. Hinder is er bijvoorbeeld al als een fietser moet stoppen met trappen of een auto die van zijn gas af moet.

Achteruit in file parkeren

Werkwijze Achteruit in file parkeren

 • Plan waar je denkt te kunnen gaan file parkeren!
 • Voordat je gaat stoppen kijk je in de binnenspiegel, rechter buitenspiegel en over je rechter schouder. Dan geef je de richting naar rechts en ga je voorsorteren naar de kant.
 • Zorg ervoor dat de afstand tussen jouw auto en de geparkeerde auto ongeveer 3 spiegels is. Tussen jouw rechter buitenspiegel en zijn linker buitenspiegel moet dus nog een denkbeeldige spiegel van dezelfde maat passen.
 • Je stopt wanneer je rechter buitenspiegel gelijk staat met de voorkant van de geparkeerde auto. Nadat je stopt moeten de wielen en de auto recht staan.
 • Kijk dan rond de auto en laat al het overige verkeer voor.
 • Vervolgens schakel je in de achteruitversnelling en rol je rustig achteruit.
 • (Het instuur moment) Wanneer de achterbank gelijk is met de achterkant van de geparkeerde auto, dan begin je met het volledig insturen.
File parkeren achteruit 1
 • Op dat moment zwenkt de voorkant van de auto uit naar links. Kijk dus goed om je heen en in de linker dode hoek.
 • Blijf rustig doorrollen tot dat je rechter buitenspiegel gelijkloopt in een rechte lijn met de achterkant van de geparkeerde auto.
File parkeren achteruit 2
 • Stuur dan weer alles terug naar links en stop als de auto recht staat. Laat je wielen ingedraaid, want we rijden meteen weer weg.
File parkeren achteruit 3

Wegrijden

 1. Eerst kijk je in binnenspiegel, buitenspiegel en over je schouder. Als er niks aankomt geef je je richting aan en rol je rustig uit de parkeerplaats.
 2. Op het moment dat je rechter koplamp gelijk komt te staan met de linker achterlamp van de auto voor je staat begin je weer terug te sturen naar rechts.
 3. Daarna doe je de nacontrole en pas je je snelheid weer aan.

Vooruit fileparkeren

Werkwijze vooruit in file parkeren

 1. Je komt aanrijden en dan kijk je in de binnenspiegel, rechterbuitenspiegel en over je rechterschouder (hou hier in het bijzonder rekening met brommers en fietsers)
 2. Daarna geef je richting aan naar rechts.
 3. Houdt ongeveer 3 spiegels tussenruimte van de geparkeerde auto en stopt als je gelijk zit met de voorkant van de geparkeerde auto.
 4. Je stuurt vlot naar rechts, als je gelijk zit met de voorkant van de geparkeerde auto.
 5. Je kijkt rondom en je stuurt vlot terug naar links als je auto in 45 graden staat met de trottoirrand. En dan stop je achter de geparkeerde auto zodanig dat je weer in een keer weg kan rijden. (De wielen hoeven niet recht te staan)

Wegrijden

 1. Zodra je weer weg wilt rijden kijk je voor, binnenspiegel, linker buitenspiegel en over je linker schouder.
 2. Je geeft richting naar links.
 3. Bepaal de positie op de weg en je pas je snelheid weer aan.
 4. Als laatst doe je de nacontrole (Binnenspiegel, buitenspiegel).