De gezondheids-verklaring

CBR Gezondheids-verklaring


Wat kan je verwachten van de Gezondheids-verklaring bij het CBR voor de Rijgeschiktheid. Verder vind je hier voor ook de link naar het CBR.

CBR gezondheids-verklaring indienen

Veilig het auto rijbewijs halen, daarvoor moet je gezond genoeg zijn. Het gaat ten slotte om jou eigen veiligheid, en dat van anderen. Voordat het examen gedaan kan worden, moet eerst een gezondheids-verklaring ingediend worden. Dat je gezond genoeg bent om een motor voertuig te kunnen als te mogen besturen.

Aangezien de rijschool de gezondheids-verklaring niet meer voor jou kan indienen. Moet je dit dus zelf indienen bij het CBR. En de kosten hebben we daarom dus niet meer in de pakketten opgenomen. Let op; om een gezondheids-verklaring in te kunnen vullen (bij het CBR) heb je eerst DigiD nodig.

Gezondheids-verklaring vragen van het CBR

Dit zijn de vragen van de gezondheids-verklaring die je dan van het CBR kan verwachten.

  1. Heb je last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?
  2. Heb je last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?
  3. Ben je onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?
  4. Maak je misbruik van of heb je misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of ben je daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?
  5. Wordt of werd je behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of heb je een hart- of vaatoperatie ondergaan?
  6. Kun je een arm, hand of je vingers niet of slechts beperkt gebruiken?
  7. Kun je een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?
  8. Zie je minder goed met één of beide ogen, zelfs als je gebruik maakt van een bril of contactlenzen? Wordt of werd je behandeld door een oogarts? Of heb je een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?
  9. Gebruik je medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen?
  10. Heb je nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?

Als je één van de bovenstaande vragen van de gezondheids-verklaring nu met `Ja` moet beantwoorden, dan moet je een nieuwe CBR gezondheids-verklaring invullen.

CBR gezondheids-verklaring met ja

Als je één of meer vragen met ‘ja’ hebt beantwoord van de CBR gezondheids-verklaring, dan moet je naar een arts. Die arts maakt dan een aantekening op jou CBR gezondheids-verklaring. Je kunt zelf bepalen welke arts je dan bezoekt. Hoewel jou eigen huisarts dit meestal niet doet. Dit heeft dan weer te maken met de vertrouwensrelatie die je met jou huisarts hebt.

Neem in de eerste plaats uw CBR gezondheids-verklaring evenals jouw identiteitsbewijs mee naar de arts. Bij het maken van de afspraak hoor je dan of je nog meer moet meenemen.

Vervolgens noteert de arts op de CBR gezondheids-verklaring welke gezondheidsproblemen of beperking je hebt en de ernst daarvan. Verder bekijkt de arts ook of je klachten hebt die jouw rijgeschiktheid kan beïnvloeden.

Informatie van jou eigen behandelaar
Vaak kun je ook al meteen langs je eigen behandelend specialist voor een rapport. En dit direct met uw CBR gezondheids-verklaring meesturen naar het CBR. Je hoeft dan niet eerst naar een arts voor een aantekening op jou CBR gezondheids-verklaring.

Direct langs een specialist bij ADHD, ADD of autisme

Indien u bij vraag 3 van de gezondheids-verklaring met ja hebt beantwoord. (en eventueel nog andere vragen) En dit in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. (autisme, Asperger, PDD-NOS) En heb je nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kan je direct een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring.  Dit geldt dan alléén voor het praktijkexamen auto, motor of T-rijbewijs.

Wijziging gezondheids-verklaring

Hier de wijziging van de gezondheids-verklaring Samengevat.

Vanaf 1 november 2017 heeft het CBR de Eigen Verklaring een nieuwe naam gegeven: de gezondheids-verklaring. Met deze gezondheids-verklaring geven kandidaten informatie over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zodat het CBR kan aan de hand van de gezondheids-verklaring bepalen of iemand wel rijgeschikt is. En / of er nog een aanvullende gezondheids-verklaring of oordeel van een arts nodig is.

De naam is gewijzigt op aangeven van klanten van het CBR. Mensen vonden de term ‘gezondheids-verklaring’ namelijk duidelijker. De naam geeft het beter aan wat het is. De gezondheids-verklaring is dus: een formulier met vragen over jou gezondheid.

De naamsverandering voert het CBR intussen geleidelijk door. Zo blijft de papieren verklaring voorlopig nog in de huidige versie in omloop en de Eigen verklaring heten. Dat betekent dus dat beide begrippen enige tijd naast elkaar voorkomen en uitwisselbaar zijn. Uiteraard blijven de al gekochte Eigen verklaringen gewoon geldig.

Een andere wijziging per 1 november is dat vanaf die datum rijopleiders niet langer een verklaring kunnen indienen voor hun rijexamen kandidaten. Iedereen dient nu zelf zijn gezondheids-verklaring in te vullen. Het gaat namelijk om  jouw persoonlijke, privacy gevoelige gegevens.

Later dit jaar wordt er ook een nieuwe gezondheids-verklaring vragenlijst geïntroduceerd. Als eerst te beginnen op de mijn.cbr.nl omgeving voor de algemene gezondheids-verklaring. De vragen van de gezondheids-verklaring zijn duidelijker gemaakt, en in logischer volgorde geplaatst. Daarnaast sluiten ze ook beter aan op de kennis die het CBR nodig heeft. Om daartoe weer te kunnen besluiten over de rijgeschiktheid van een kandidaat.

CBR gezondheids-verklaring

Wilt u beginnen met Rijlessen, en zoekt u de beste en goedkope rijschool voor u auto rijlessen. Dan is rijschool Keller iets voor u! De rijschool voor Zaandam,Amsterdam,Purmerend,Alkmaar,Haarlem.

Goedkope rijschool rijles-pakketten in Zaandam?

Duurzaam uw auto rijbewijs halen in Zaandam maar ook voor een goede prijs daar staan wij voor! Zo hebben wij dus ook de goedkope rijschool rijles-pakketten

Losse Rijles | Autorijlessen in Zaandam | Rijschool Keller

We adviseren om anderhalf uur per keer te rijden daarmee worden de lessen efficiënter. Omdat rijden naar oefen plekken ook tijd kost en dus ook geld.

Kosten gezondheids-verklaring CBR

Aan de gezondheids-verklaring zijn ten slotte ook kosten verbonden.

De CBR gezondheids-verklaring voorheen de CBR Eigen Verklaring

Veilig het auto rijbewijs halen, daarvoor moet u gezond genoeg zijnen dus de CBR gezondheids-verklaring invullen. Het gaat ten slotte om u eigen veiligheid, en dat van anderen. Voordat het CBR praktijk examen gedaan kan worden, moet eerst een gezondheids-verklaring ingediend worden bij het CBR. Dat u gezond genoeg bent om een motor voertuig te kunnen als te mogen besturen.

Aangezien de rijschool de CBR gezondheids-verklaring niet meer voor u kan indienen. Moet u de CBR gezondheids-verklaring dus zelf indienen bij het CBR. En de kosten van de CBR gezondheids-verklaringhebben we daarom dus niet meer in de pakketten opgenomen. Let op; om een gezondheids-verklaring in te kunnen vullen (bij het CBR) heeft u eerst DigiD nodig. Zie hier meer info evenals de link…

CBR theorie examen

Heeft u alles goed geleerd, en dus de theorie al goed onder de knie? Dan is het tijd om het CBR theorie examen aan te vragen bij het CBR.

Het CBR theorie examen kunt u het beste zelf aanvragen. Waarom dan kunt u zelf een datum uitkiezen die u zelf goed uit komt. De kosten hebben we daarom dus ook niet meegenomen in de pakketten. Let op; om het CBR theorie examen te kunnen aanvragen (bij het CBR) heeft u eerst DigiD nodig. Klik hier voor meer info over de theorie. Om het CBR theorie examen te doen hebt u geen CBR gezondheids-verklaring nodig.

Het CBR theorie examen word niet in Zaandam afgenomen. Maar wel in de steden, Amsterdam,Haarlem Alkmaar.

CBR tussentijdse-toets

Waarom u voor de CBR tussentijdse-toets zou kunnen kiezen? Dat hebben we hier al voor u samengevat.

-Al met al bent u al vertrouwder met het CBR. Evenals aan de eisen van het CBR examen. Waardoor er dan ook een Hogere slagingskans ontstaat bij het CBR praktijk examen.
-U kunt bovendien vrijstellingen verdienen, voor de bijzondere verrichtingen. Dit betekent dus, dat de CBR examinator u hierop niet meer toetst. Dan wel alleen tijdens uw eerste CBR praktijk examen. U verdient dus echter de vrijstelling alleen, voor het eerst volgende CBR praktijk examen. Maar slaagt u niet, dan moet u dus wel weer de bijzondere verrichtingen doen bij uw CBR her examen. Klik hier voor meer info over de toets

Voordat u de CBR tussentijdse-toets kan doen moet u al in het bezit zijn van de CBR theorie. Dus let hier wel op dat u de theorie al op zak hebt! Ook moet u de CBR gezondheids-verklaring al ingediend hebben.

Het CBR praktijk examen Zaandam,Alkmaar,Haarlem. (de CBR gezondheids-verklaring moet al ingevuld zijn)

Het CBR heeft verschillende examens, zo kunt u het reguleren CBR praktijk examendoen. Maar vind u het bijvoorbeeld, heel spannend om examen te doen? Dan kunt u ook een CBR faalangst examen doen. Klik hier voor meer info over de praktijk examens. Ook moet u de CBR gezondheids-verklaring al ingediend hebben.

*Bij een CBR faalangst examen, is er een CBR examinator die getraind is in het begeleiden van mensen met faalangst. Maar ook is er meer tijd om u op het gemak te stellen tijdens de rit. Daarnaast kunt u ook om een time out vragen tijdens de rit.

Rijschool machtigen | Rijles | Autorijlessen in Zaandam | Rijschool Keller

Hier kunt u de rijschool machtigen als u bij ons komt lessen in Zaandam.

De rijschool kan als enige dan ook, uw CBR praktijk examen aanvragen. In de eerste plaats moet u ons dan wel eerst uw akkoord geven. Door ons dan te machtigen, geeft u ons dus dan ook akkoord. U hebt eerst wel een nummer nodig om dit dan te doen, van ons is dit. Nr 1966n3. Zie hier meer info evenals de link…

Auto rijbewijs halen | Rijles | Autorijlessen in Zaandam | Rijschool Keller

U auto rijbewijs halen in zaandam, maar vanaf wanneer dan?

Ten eerste als u 16 jaar bent dan mag u beginnen met u CBR theorie examen. Als u 16,5 jaar bent dan mag u al beginnen met rijlessen en de CBR ttt. Nadat u 17 jaar geworden bent dan mag u het CBR praktijk examen gaan doen. Indien u het rijbewijs heeft gehaald, dan mag u tot uw 18e jaar samen met uw coach rijden. Hoewel je in het buitenland niet mag rijden. Klik hier wanneer u nog geen 18 bent of er meer over wilt weten.

Gratis proef-les | Rijles | Autorijlessen in Zaandam | Rijschool Keller

Zo ziet de proef-les eruit bij ons.

Bij wie gaat u uw auto rijbewijs halen? De beste rijschool kiezen is immers niet het meest makkelijke. Daarom bieden we u een gratis proef-les aan. Zodat u kan ervaren hoe het is, om bij ons rijlessen te krijgen. Verder krijgt u een goed beeld van hoe wij werken, en wat u allemaal kan verwachten van ons. Anderzijds of u zich ontspannen voelt, bij ons in de auto. Tijdens deze gratis proef-les kunnen wij ook een goed beeld krijgen van de rijvaardigheid, aanleg en inzicht. Waarop wij dan een deskundig advies kunnen geven. Welk pakket het beste aansluit en waar u het meeste slagingskans bij heeft. Schrijf u nu in en ervaar de rijlessen bij ons.

PROEF LES in Zaandam

Als eerste rijdt u dan met de instructeur mee om naar een veilige oefenplek te gaan. Daar beginnen we dan met u de juiste zit en stuurhouding door te nemen. En geven we vervolgens uitleg over de spiegels. Daarna gaan we de stuur technieken leren, en in sommige gevallen geven we dan ook al uitleg over de pedalen.

Nadat er een proef les is gedaan, nemen we altijd nog even de tijd voor een evaluatie. Maar ook geven we u nog een les advies. Indien u geen gevolg wil na een gratis proef les om wat voor reden dan ook. Ook dan zit u nergens aan vast.

Mocht u daartoe dan besluiten, om bij ons een gratis proef les te nemen. Dan kunt u contact opnemen om in de eerste plaats een afspraak te maken. U kunt dit zowel via het contact formulier doen, als door te bellen of door middel van een mail. Binnen 24 uur krijgt u dan reactie van ons.

Volg je ons nu dan ook al online? Of deel je ons met iemand die ook wel les zou willen.