CBR praktijk examen

Het CBR praktijk examen doen?


Het CBR heeft verschillende examens, zo kunt u het reguleren CBR praktijk examen doen. Maar vind u het bijvoorbeeld, heel spannend om examen te doen? Dan kunt u ook een CBR faalangst examen doen.

Zo gaat het regulier CBR praktijk examen.

Al met al duurt een CBR praktijk examen z'n 55 minuten inclusief de rit van 35 minuten.

Zo gaat het CBR praktijk examen faalangst.

Een faalangst examen duurt al met al z'n 80 minuten inclusief de rit van 35 minuten.

Voor wie is het dan geschikt?
Het CBR praktijk examen faalangst is geschikt als u faalangst hebt voor examens.

Wat is er anders dan het regulier examen?
U krijgt tijdens dit CBR praktijk examen een examinator die is getraind in het begeleiden van mensen met faalangst. En daarnaast is er ook veel meer tijd om u op uw gemak te stellen. En als laatste kunt u tijdens de rit ook om een time out vragen.

Het CBR praktijk examen.


Voor alle CBR praktijk examens geld het zelfde.

Zorg dat u op tijd aanwezig bent dat zorgt zo voor extra rust zo vlak voor uw examen.

Bij het CBR willen ze een zo’n goed mogelijk beeld krijgen van u als zelfstandige bestuurder. Het grootste deel van de rit rijd u in opdracht. Dat wil dus zeggen dat er verteld word waar u heen moet rijden. De rest van het CBR praktijk examen kijkt de examinator naar de volgende onderdelen:

Het zelfstandig route rijden.

Het zelfstandig route rijden kan dan op verschillende manieren getoetst worden bij het CBR praktijk examen. U weet van te voren alleen niet welke van de 3 manieren uw CBR examinator dan zal gaan kiezen. De instructeur zal u dan dus ook al goed voorbereid hebben op het CBR praktijk examen. Om op deze 3 manieren te kunnen rijden tijdens uw CBR praktijk examen.

Cluster opdracht
Deze opdracht kan het beste vergeleken worden met wanneer u in een onbekende stad rijdt. En daar dan om de weg vraagt aan iemand. Dan zal er ook gezegd worden dat u de eerste rechts moet, en vervolgens bij de derde afslag naar links. Met deze opdracht wordt de situatie dan ook nagespeeld. De CBR examinator zal de opdracht dan 1 of meerdere malen herhalen om te kijken of het duidelijk is. Daarna mag u de opdracht zelfstandig uit gaan voeren. De cluster opdracht kan ook worden aangevuld bijvoorbeeld met borden volgen naar een plaats.

Coördinatie punten
Er kan ook gekozen voor toetsen met het route rijden met coördinatie punten. De CBR examinator kan u dan bijvoorbeeld vragen om zelfstandig naar uw huis, uw school of naar een goed zichtbaar punt zoals hoge kerk toren te rijden. Maar wat ook vaak gevraagd word is om vanaf een bepaald punt terug naar het CBR examen centrum te rijden.

Navigatie systeem
Het route rijden met het gebruik van een navigatie systeem. Veel mensen hebben dan ook een navigatie in de auto. Maar ook met het gebruik hiervan moet er veilig gereden kunnen worden.

Bijzondere verrichtingen

In de rijles hebt u 3 bijzondere verrichtingen geleerd. Hiervan worden er dan 2 getoetst tijdens uw CBR praktijk examen. Dit zijn de 3 bijzondere verrichtingen:

De omkeer opdracht
Hierin geeft de CBR examinator aan dat u uw weg in de omgekeerde richting moet vervolgen. U mag dan zelf bepalen hoe u dit gaat doen! U kan dan kiezen uit een halve draai, een bochtje achteruit of door middel van 3 keer steken. Verder gaat het erom dat u nu zelfstandig voor de meest logische en veilige oplossing kiest.

 De parkeer opdracht
U krijgt de opdracht te parkeren in een straat of op een parkeer terrein. Bijvoorbeeld zo dicht mogelijk bij een bepaald huis nummer of zo dicht mogelijk bij de ingang van de winkel. U mag dan zelf weten op welke wijze u de auto dan parkeert. Ook hier gaat het erom dat u zelfstandig de meest logische en veilige oplossing kiest!

 De stop opdracht
Er wordt u gevraagd te stoppen in de straat. Het is de bedoeling dat u dan zo dicht mogelijk achter een andere auto stopt. En dat u vervolgens weer in een keer veilig weg kan rijden. U mag ook aan de linkerkant van de weg stoppen als er rechts geen plek is.

Gevaar herkenning

Gevaar herkenning is niet alleen een onderdeel van het CBR theorie examen. Maar dus ook van het CBR praktijk examen! De CBR examinator zal u vragen om even te stoppen aan de kant van de weg. En zal u dan vervolgens vragen waarom u een situatie op uw manier hebt opgelost. Het gaat er dus niet om of u de situaties goed of fout hebt benaderd. Maar waarom u tot uw keuze bent gekomen.

Milieu bewust rijgedrag

Om het milieu een beetje te speren wordt er van u verwacht dat u zo veel mogelijk  brandstof bespaart. U helpt het milieu door te rijden met een constante snelheid en maximaal gebruik te maken van het rollend vermogen van de auto. Dus op tijd door te schakelen in een hogere versnelling. Verder de auto zo veel mogelijk uit laten rollen in de versnelling waarin u rijdt als u moet stoppen. Maar ook door ver vooruit te kijken kunt u al snel veel besparen. Ook als u langer dan 1 minuut stil denkt te gaan staan word er verwacht dat u de auto uit zet!

Ten slotte is het niet alleen beter voor het milieu, maar spaart u er bovendien ook nog eens mee! Het is dan ook een apart onderdeel bij de beoordeling van uw CBR praktijk examen.

Samengevat hoe het CBR praktijk examen verloopt:

  1. In de eerste plaats maakt u eerst kennis met de CBR examinator. Die legt dan weer uit hoe het CBR praktijk examen van u verloopt. Hij vraagt u naar het formulier 'Zelfreflectie'. Dit formulier bespreken jullie dan met elkaar na afloop van het CBR praktijk examen.
  2. U examinator controleert uw ID kaart of paspoort. Ook checkt hij of u bent geslaagd voor uw CBR theorie examen.
  3. Vervolgens doet u op het parkeer terrein een ogen test. Daarbij moet u het kenteken van een stil staande auto kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.
  4. Daarna stelt uw CBR examinator enkele vragen, ter voorbereiding van de rit. Bijvoorbeeld over het checken van de motor vloeistof of de lampjes op het dashboard.
  5. Hierna begint de rit. Een deel hiervan rijd u zelfstandig naar een bepaalde bestemming. (ongeveer 10 - 15 minuten)
  6. De CBR examinator toetst of u wel veilig en zelfstandig kunt rijden. En of u wel voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De CBR examinator let dan onder andere op: uw beheersing van de auto, kijk gedrag, of u goed voorrang verleent, inhalen, in- en uit- voegen, rijden op kruispunten en rotondes, en de bijzondere verrichtingen.
  7. U krijgt tijdens het examen alle gelegenheid om te laten zien wat u kunt. Helemaal foutloos hoeft het niet te zijn, het gaat om het totaal beeld. Belangrijk is wel hoe u reageert op het overige verkeer en of u de situatie de baas bent. Kortom, de CBR examinator bekijkt of u voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel kunt nemen.
  8. Tot slot krijgt u direct na afloop van de rit in het CBR praktijk examen centrum te horen of u dan geslaagd bent.

Wanneer u het CBR praktijk examen gaat doen.

Controleer dan vooraf of u alle benodigde documenten bij u hebt en of de uitslag "geslaagd' voor uw CBR theorie examen nog geldig is.

Het examen kunt u het beste zelf aanvragen, Waarom dan kunt u zelf een datum uitkiezen die u goed uit komt. De kosten hebben we daarom dus ook niet meegenomen in de pakketten. Let op; om het CBR theorie examen te kunnen aanvragen (bij het CBR) heeft u eerst DigiD nodig.

Wat u mee moet nemen naar het CBR praktijk examen?

Uw geldige identiteits bewijs. Zonder ID kaart of paspoort kunt u geen CBR praktijk examen doen.
Het formulier ‘Zelfreflectie’. Vul dit van tevoren in. Na het CBR praktijk examen bespreekt u dit formulier met uw CBR examinator.
De officiële uitnodiging voor uw CBR praktijk examen. Hierop staan ook de uitzonderingen genoemd voor de benodigde documenten.

CBR gezondheids-verklaring voorheen de CBR Eigen Verklaring

Veilig het auto rijbewijs halen, daarvoor moet u gezond genoeg zijn. Het gaat ten slotte om u eigen veiligheid, en dat van anderen. Voordat het examen gedaan kan worden, moet eerst een gezondheids-verklaring ingediend worden. Dat u gezond genoeg bent om een motor voertuig te kunnen als te mogen besturen.

Aangezien de rijschool de gezondheids-verklaring niet meer voor u kan indienen. Moet u dit dus zelf indienen bij het CBR. En de kosten hebben we daarom dus niet meer in de pakketten opgenomen. Let op; om een gezondheids-verklaring in te kunnen vullen (bij het CBR) heeft u eerst DigiD nodig. Kijkt u hier als u de link wilt naar de CBR gezondheids-verklaring.

Hoe u uw CBR praktijk examen aanvraagt?

  1. Machtig uw rijschool. De rijschool kan als enige dan ook, uw CBR praktijk examen aanvragen. In de eerste plaats moet u ons dan wel eerst uw akkoord geven. Door ons dan te machtigen, geeft u ons dus dan ook akkoord. U hebt eerst wel een nummer nodig om dit dan te doen, van ons is dit nr 1966n3. Zie hier meer info evenals de link...
  2. Wij als rijschool zullen voor u een geschikte datum voor u plannen.

CBR praktijk examen wanneer u jonger bent als 18 jaar?

Vanaf u 17e jaar mag u het CBR praktijk examen doen. Slaagt u vóór uw 18e jaar? Dan mag u tot uw 18e jaar alleen auto rijden als er een coach naast u zit. Bijvoorbeeld uw vader of uw moeder. Hiervoor hebt u dan wel een begeleiders pas nodig. Deze kunt u aanvragen bij de RDW. Klik hier voor meer info over 2 To Drive.

Volgt u ons nu ook online? Of deelt u ons met iemand die ook wel les zou willen.