Nieuwe verkeersborden juli 2017

11-07-17 | Nieuwe verkeersborden

Op 1 juli 2017 werden er 14 nieuwe verkeersborden ingevoerd. De nieuwe verkeersborden komen vanaf 1 oktober 2017 voor in de theorie-examens B, A en AM en in de theorie-examens voor beroepschauffeurs.

Ook voor wat betreft de praktijkexamens wordt er vanaf 1 oktober  2017  verwacht dat CBR kandidaten  op de hoogte zijn van de nieuwe borden. Het CBR doet dit drie maanden na invoering zodat kandidaten, opleiders en uitgevers zich goed kunnen voorbereiden.

Wat verandert er?

Er zijn 14 nieuwe verkeersborden. Deze moeten zorgen voor meer duidelijkheid in bepaalde verkeerssituaties. De nieuwe (gebods)borden zijn:

 1. Verplicht gebruik passeer-strook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
 2. Einde verplicht gebruik passeer-strook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.
 3. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen.
 4. Einde busbaan of -strook.
 5. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams.
 6. Einde trambaan of -strook.
 7. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams.
 8. Einde bus- en trambaan of -strook.
 9. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen.
 10. Einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s en lijnbussen.
 11. Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s.
 12. Einde rijbaan of -strook voor vrachtauto’s.
 13. Uitwijkplaats rechts van de weg.
 14. Uitwijkplaats links van de weg.
14-nieuwe-verkeersborden rijschool keller

14-nieuwe-verkeersborden rijschool keller

Comments are closed.