Auto praktijkexamens afgebroken

Al 1679 auto praktijkexamens vroegtijdig afgebroken

In de eerste negen maanden van 2018, heeft het CBR al 1.679 auto praktijkexamens afgebroken. Volgens het CBR vormden deze kandidaten een direct gevaar voor zichzelf, de meerijdende instructeur, de examinator en het overige verkeer. Het CBR zegt dat de kandidaten die een ingreep krijgen, niets snappen van de verkeersveiligheid. Ze voegen met een slakkengangetje in op de autosnelweg, snijden medeweggebruikers af en voorrangsregels zijn raadspelletjes voor ze. Daartoe heeft het CBR besloten een maatregel in te stellen.

De maatregel waar het CBR 29 september mee komt.

Het CBR laat kandidaten bij wie het auto praktijkexamen is afgebroken, sowieso zesweken wachten tot ze weer herexamen mogen doen. Deze Maatregel gaat vanaf Maandag 29 september 2018 in. Het CBR zegt dat de ”zes weken minimaal” nodig zijn om de kandidaat op niveau te krijgen. Tijdens deze weken moet er dan ook echt gelest worden om überhaupt kans te hebben om het rijexamen te halen.

Indien het auto praktijkexamen niet voortijdig afgebroken is, maar wel onvoldoende was, dan is de ”minimale wachttijd twee weken”. Deze tijd is immers minimaal nodig om de kandidaat niet kansloos het examen te kunnen laten doen. Ook tijdens deze weken moet er dan ook echt gelest worden om überhaupt kans te hebben om het herexamen te halen.

Eerdere berichten van de afgebroken auto praktijkexamens

In eerdere berichten melden we al dat er maandelijks 130 CBR praktijk examens voortijdig afgebroken werden. Intussen is dat aantal al op gelopen tot 180 per maand wat voortijdig is afgebroken!

Ook zien we grote verschillen in regio’s qua slagingspercentages en afgebroken examens. Limburgers ”lijken” goed geschoold, ze slagen vaker dan gemiddeld. Van de 16.769 afgenomen examens zijn er 27 afgebroken en is het slagingspercentage 57,7% in Limburg. Hoewel er in NoordHolland  het vaakst een examen word afgebroken. Van de 46.421 afgenomen examens zijn er 576 afgebroken en is het slagingspercentage 48% in NoordHolland.

Volgens ons is dit verschil meer het gevolg van de complexiteit van het verkeer in deze regio’s. Wat ook verschil in het gemiddelde aantal lessen zal moeten geven. Waar je het CBR tot onze verbazing nooit over hoort! Maar dit mag natuurlijk niet tot een slecht voorbereide kandidaat zorgen met als gevolg afgebroken examens! Wees er dus ook van bewust dat je in de randstad meer lessen nodig hebt.

Wat de redenen vaak zijn van afgebroken auto praktijkexamens

Onwenselijk verdienmodel van sommige rijscholen. Sommige rijscholen sturen de kandidaten veel te vroeg op examen en dus kansloos. En daardoor verdient de rijschool dus door een eigen opslag op het tarief van het het CBR examen. En daarnaast heb je als nog weer extra lessen nodig.

Ouders die druk uitoefenen op de rijscholen, om de Kandidaten maar zo snel mogelijk examen te laten doen. Ondanks dat de rijschool hier dan niet achter staat maar toch er mee instemt. Onverantwoord dus met als gevolg een kansloos examen of een nieuwe brokkenpiloot!

Met de nieuwe maatregel hoopt het CBR dus de kwaliteit van de rijopleidingen te kunnen verhogen. En daarnaast ook een steun in de rug te zijn voor de rijopleiders. Met als gevolg van een hoger slagingspercentage bij het CBR. Wat de problemen van de examen capaciteit bij het CBR doen afnemen.

Hoe wij van Rijschool Keller hier mee om gaan

Bij Rijschool Keller, Zullen wij de Kandidaat zo goed mogelijk voorbereiden. Om zelfverzekerd het examen in te kunnen gaan als een zelfstandige bestuurder die veilig door het verkeer kan. En als de Kandidaat nog niet instaat is om dit te kunnen dan vragen wij geen auto praktijkexamens aan!

Kijk voor een andere bron van dit artikel eens op het ad

Comments are closed.